统计详情

联邦快递杯积分

最后更新:Ryder Cup, Sep 30, 2018
本周排名 上周排名 球员 参赛次数 分数 # OF WINS # OF TOP 10'S POINTS BEHIND LEAD RESET POINTS
1 贾斯汀·罗斯 18 2,260 2 11 1,800
2 老虎·伍兹/泰格·伍兹 18 2,219 1 7 41 219
3 布赖森·德尚博 26 2,188 3 9 72 2,000
4 达斯汀·约翰逊 20 2,056 3 12 204 1,296
5 比利·霍舍尔 27 1,840 1 6 420 640
6 托尼·费纳 28 1,732 11 528 1,520
7 贾斯汀·托马斯 23 1,610 3 10 650 1,280
8 基根·布拉德利 27 1,253 1 5 1,007 1,120
9 布鲁克斯·科普卡 17 1,093 2 6 1,167 960
10 巴巴·沃森 24 918 3 6 1,342 800
11 韦伯·辛普森 26 844 1 9 1,416 384
12 卡梅伦·史密斯 24 660 7 1,600 480
13 松山英树 21 602 4 1,658 142
13 罗里·麦克罗伊 18 602 1 7 1,658 272
15 赞德·斯嘉菲尔 27 581 7 1,679 251
16 杰森·戴伊 20 564 2 5 1,696 368
17 里奇·福勒 20 512 6 1,748 182
17 弗朗切斯科·莫利纳里 20 512 2 5 1,748 352
19 汤米·弗利特伍德 19 483 6 1,777 231
20 帕特里克·坎特利 23 453 1 7 1,807 293
21 菲尔·米克尔森 24 448 1 6 1,812 336
22 帕特里克·瑞德 26 438 1 7 1,822 314
23 乔恩·拉姆 20 422 1 5 1,838 170
24 Aaron Wise 29 418 1 4 1,842 206
25 保罗·凯西 20 403 1 5 1,857 151
26 加里·伍德兰德 27 385 1 3 1,875 133
27 凯尔·斯坦利 26 373 5 1,887 161
28 罗相昱 26 336 1 4 1,924 194
29 马克·利什曼 25 284 6 1,976 124
30 帕顿·金泽尔 29 275 2 4 1,985 115
31 乔丹·斯皮思 23 1,323 5 4,654
32 埃米利亚诺·格里略 25 1,270 6 4,707
33 安德鲁·帕特南 28 1,267 1 5 4,710
34 切兹·里维 28 1,252 3 4,725
35 潘政琮 30 1,238 2 4,739
36 亚当·哈德温 25 1,226 3 4,751
37 安德鲁·兰德里 27 1,225 1 5 4,752
38 Austin Cook 29 1,203 1 3 4,774
39 帕特·佩雷斯 23 1,190 1 4 4,787
40 布兰德·斯内德克 25 1,188 1 4 4,789
41 拉斐尔·卡布雷拉·贝略 20 1,175 5 4,802
42 Byeong Hun An 24 1,170 4 4,807
43 Alex Noren 18 1,169 3 4,808
44 切森·哈德利 30 1,163 7 4,814
45 卢克·李斯特 29 1,150 5 4,827
46 Beau Hossler 28 1,134 5 4,843
47 凯文·基斯纳 25 1,132 4 4,845
48 布莱恩·哈曼 25 1,129 8 4,848
49 瑞恩·阿莫尔 32 1,113 1 3 4,864
50 伊恩·保尔特 20 1,090 1 4 4,887
51 亚当·斯科特 21 1,081 3 4,896
52 杰森·科克拉克 29 1,053 4 4,924
53 查尔斯·豪威尔三世 28 1,041 4 4,936
54 蒂勒尔·哈顿 16 1,041 4 4,936
55 金时沅 31 1,026 5 4,951
56 布伦丹·斯蒂尔 22 1,015 1 3 4,962
57 亨里克·斯滕森 16 990 5 4,987
58 扎克·约翰逊 25 981 2 4,996
59 布莱恩·盖伊 30 949 6 5,028
60 亚伯拉罕·安瑟 30 938 5 5,039
61 布赖斯·加尼特 30 933 1 2 5,044
62 J.J.斯鲍 27 919 4 5,058
63 瑞恩·帕尔默 22 916 3 5,061
64 彼得·尤莱恩 26 911 4 5,066
65 Ted Potter, Jr. 28 889 1 1 5,088
66 克里斯·柯克 29 888 4 5,089
67 Keith Mitchell 29 878 4 5,099
68 斯科特·皮尔西 26 872 1 2 5,105
69 路易斯·乌修仁 17 847 3 5,130
70 丹尼尔·伯格 23 839 1 5,138
71 瑞恩·摩尔 22 806 5 5,171
72 金珉辉 30 805 3 5,172
73 斯图尔特·辛克 25 775 3 5,202
74 尼克·沃特尼 26 760 1 5,217
75 吉米·沃克尔 23 741 4 5,236
76 马特·库查尔 24 740 4 5,237
77 凯文·斯翠尔曼 27 724 5 5,253
78 布朗森·伯贡 24 718 2 5,259
79 查理·霍夫曼 25 689 5,288
80 Joel Dahmen 28 676 3 5,301
81 迈克尔·金 27 675 1 1 5,302
82 J.B.霍姆斯 24 668 3 5,309
83 凯文·查普尔 23 667 4 5,310
84 詹姆斯·韩 26 666 1 5,311
85 杰米·拉夫马克 26 664 3 5,313
86 布莱恩·斯图尔德 32 654 3 5,323
87 凯文·特维 31 643 3 5,334
88 布兰登·格雷斯 18 634 2 5,343
89 拉塞尔·诺克斯 27 629 3 5,348
90 凯利·克拉夫特 31 627 3 5,350
91 特洛伊·梅里特 27 616 1 3 5,361
92 汤姆·霍格 31 608 3 5,369
93 斯科特·斯托林斯 30 608 2 5,369
94 Satoshi Kodaira 18 600 1 1 5,377
95 乔纳森·维加斯 27 598 1 5,379
96 拉塞尔·亨利 23 589 3 5,388
97 李真明 30 587 3 5,390
98 奥利·舒尼德詹斯 27 573 3 5,404
99 阿尼班·拉希里 24 566 4 5,411
100 杰森·达夫纳 22 557 2 5,420
101 Sam Ryder 26 551 3 5,426
102 特里·马利纳克斯 24 550 3 5,427
103 Brandon Harkins 30 545 3 5,432
104 帕特里克·罗杰斯 30 541 3 5,436
105 查尔·舒瓦泽尔 20 528 3 5,449
106 肖恩·奥海尔 22 526 2 5,451
107 哈罗德·瓦尔纳三世 27 524 3 5,453
108 亚历克斯·切伊卡 24 524 2 5,453
109 罗里·萨巴蒂尼 27 521 1 5,456
110 里奇·威尔斯基 32 498 2 5,479
111 姜晟训 29 490 2 5,487
112 许瓒秀 29 480 2 5,497
113 Tyler Duncan 31 457 2 5,520
114 Seamus Power 28 455 2 5,522
115 马丁·莱尔德 22 453 3 5,524
116 威廉·麦格特 26 449 3 5,528
117 J.T.波士顿 22 448 2 5,529
118 Vaughn Taylor 25 445 3 5,532
119 格雷森·穆雷 22 438 2 5,539
120 萨姆·桑德斯 26 437 4 5,540
121 瑞恩·布劳姆 28 433 2 5,544
122 斯科特·布朗 32 422 2 5,555
123 尼克·泰勒 30 420 2 5,557
124 巴德·考利 17 405 2 5,572
125 哈里斯·英格利希 31 383 2 5,594
126 马丁·皮勒 28 371 2 5,606
127 蒂龙·范·奥斯维根 31 364 1 5,613
128 塞尔吉奥·加西亚 15 362 3 5,615
129 查德·坎贝尔 28 361 2 5,616
130 Corey Conners 28 353 1 5,624
131 罗伯特·加里格斯 27 353 1 5,624
132 阿伦·巴德利 27 342 1 5,635
133 约翰逊·瓦格纳 21 338 5,639
134 Tom Lovelady 28 332 2 5,645
135 卢卡斯·格洛弗 18 324 1 5,653
136 Ben Silverman 28 323 2 5,654
137 德里克·法瑟尔 28 316 1 5,661
138 大卫·赫恩 21 315 2 5,662
139 Talor Gooch 27 308 5,669
140 肖恩·劳瑞 19 296 5,681
141 吉姆·福瑞克 15 291 2 5,686
142 迈克尔·汤普森 19 280 5,697
143 大卫·林默斯 26 274 5,703
144 格雷姆·麦克道尔 20 274 1 5,703
145 史蒂夫·史翠克 12 274 5,703
146 尼古拉斯·林德姆 26 272 1 5,705
147 肖恩·斯蒂芬尼 25 268 1 5,709
148 本·克瑞恩 21 267 1 5,710
149 Denny McCarthy 22 267 1 5,710
150 本·马丁 20 266 1 5,711
151 马特·琼斯 23 264 5,713
152 比尔·哈斯 25 262 1 5,715
153 雷蒂夫·古森 20 261 1 5,716
154 托马斯·彼得斯 11 260 1 5,717
155 克里斯·斯特劳德 27 255 1 5,722
156 赫德森·斯瓦福德 22 245 5,732
157 Adam Schenk 28 239 1 5,738
158 J.J.亨利 28 239 1 5,738
159 亨特·马汉 21 234 1 5,743
160 麦肯齐·休斯 28 227 1 5,750
161 彼得·马尔纳蒂 28 226 5,751
162 Fabián Gómez 28 221 5,756
163 维斯利·布莱恩 23 219 5,758
164 马丁·弗洛里斯 29 215 5,762
165 Stephan Jaeger 26 211 5,766
166 布兰·巴伯 22 202 5,775
167 Xinjun Zhang 28 195 1 5,782
168 卡梅伦·珀西 16 191 2 5,786
169 多米尼克·波泽利 20 190 5,787
170 扎克·布莱尔 20 176 5,801
171 Lanto Griffin 26 175 5,802
172 Nate Lashley 17 168 5,809
173 乔纳斯·布利克斯特 23 167 5,810
174 乔纳森·伦道夫 25 166 1 5,811
175 里奇·巴恩斯 22 164 1 5,813
176 D.A.波因茨 25 162 1 5,815
177 Ethan Tracy 23 157 5,820
178 罗伯特·斯特里布 29 155 1 5,822
179 布雷特·斯蒂格迈耶 21 149 5,828
180 罗布·奥本海姆 26 148 5,829
181 乔纳森·伯德 24 147 5,830
182 科迪·格里布尔 25 141 5,836
183 史蒂夫·惠特克罗夫特 20 138 1 5,839
184 格雷格·查莫斯 20 133 1 5,844
185 罗斯·费舍尔 13 119 5,858
186 马特·埃夫里 30 113 1 5,864
187 格雷姆·德莱特 3 111 1 5,866
188 崔京周 14 110 1 5,867
189 Roberto Díaz 25 107 5,870
190 安德烈斯·罗梅罗 6 104 1 5,873
191 Parker McLachlin 11 92 5,885
192 Conrad Shindler 20 92 5,885
193 卡米洛·维莱加斯 14 90 5,887
194 丹尼尔·萨默海斯 19 89 1 5,888
195 卡梅伦·特林加莱 26 88 5,889
196 蒂姆·赫伦 12 87 5,890
197 斯图尔特·阿普尔比 12 84 5,893
198 摩根·霍夫曼 9 81 5,896
199 约翰·梅里克 11 79 5,898
200 斯迈利·考夫曼 22 74 1 5,903
201 比利·赫尔利三世 27 73 5,904
202 裴相文 17 71 5,906
203 罗德·潘普林 20 64 5,913
204 Bernhard Langer 2 57 5,920
205 杰里·凯利 3 54 5,923
206 布伦登·德扬 14 49 1 5,928
207 杰夫·奥格尔维 18 48 5,929
208 D.J. Trahan 8 46 5,931
209 厄尼·埃尔斯 15 46 5,931
210 戴维斯·拉夫三世 12 45 5,932
211 Matt Atkins 21 44 5,933
212 乔治·麦克尼尔 10 42 5,935
213 马丁·凯梅尔 11 42 5,935
214 卢克· 唐纳德 9 42 5,935
215 布兰登·哈吉 3 39 5,938
216 史蒂夫·马里诺 6 36 5,941
217 埃里克·艾克斯利 7 33 5,944
218 肯·杜克 15 33 5,944
219 迪基·普莱德 11 30 5,947
220 帕德里克·哈灵顿 16 29 5,948
221 特洛伊·马特森 7 28 5,949
222 杰森·伯恩 9 27 5,950
223 汤米·盖尼 10 26 5,951
224 约翰·森登 7 25 5,952
225 希思·斯洛克姆 5 24 5,953
226 维杰·辛格 10 24 5,953
227 Zecheng Dou 23 21 5,956
228 布莱恩·戴维斯 12 20 5,957
229 卢乘烈 1 19 5,958
230 弗雷德·卡波斯 1 18 5,959
231 Andrew Yun 22 16 5,961
232 科尔特·诺斯特 10 13 5,964
233 吉姆·赫尔曼 9 13 5,964
234 Ángel Cabrera 5 11 5,966
234 德里克·厄恩斯特 3 11 5,966
236 Kyle Thompson 22 10 5,967
237 马克·威尔逊 11 9 5,968
238 鲍勃·埃斯蒂斯 8 7 5,970
239 查理·贝尔金 9 7 5,970
239 韦昌秀 6 7 5,970
241 丹尼尔·乔普拉 6 6 5,971
242 克里斯·布兰克斯 6 6 5,971
243 里克·兰姆 10 6 5,971
244 奥马尔·乌雷斯蒂 10 6 5,971
245 安德鲁·约翰斯顿 2 5 5,972
246 约翰·达利 7 5 5,972
247 约翰·罗林斯 9 4 5,973
248 卡梅伦·贝克曼 6 4 5,973
249 阿尔琼·阿特瓦尔 6 4 5,973
250 罗伯特·艾伦比 8 4 5,973
251 保罗·戈多斯 1 3 5,974
252 克里斯·库奇 5 3 5,974
253 Jay Don Blake 1 3 5,974
253 Michael Bradley 1 3 5,974
255 Olin Browne 1 3 5,974
256 Jonathan Kaye 3 2 5,975
257 Neal Lancaster 1 2 5,975
257 肖恩·米歇尔 4 2 5,975
259 迈克·维尔 6 2 5,975
260 特雷弗·伊梅尔曼 2 1 5,976
扫一扫,关注公众号 ×
公众号ID: PGA_TOUR
打开微信,点击底部的“发现”,
“扫一扫”即可关注PGATOUR公众号